معرفی مسئول خانه کارآفرینی

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

مقالات خانه کار آفرینی


 • در اینجا چند توصیه برای بهبود تجارت و یا شروع یک کسب و کار موفق برای شما دارم که تجربه و مطالعاتم نتیجه بخش بودن آنها را تضمین میکند
 • رزومه عبارت است از فهرستی از فعالیت های آموزشی و تحصیلی و تحقیقاتی انجام شده یک فرد در طی یک دوره زمانی مشخص در چهارچوب زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی که به رشته تحریر درآمده و تصویر کننده جنبه های مالی، اقتصادی و انسانی تصمیمات وی خواهد بود. به عبارت دیگر رزومه، کارنامه موجز حرفه ای شماست.
 • خصوصی سازی یا به تعبیر اصل ۴۴، غیردولتی سازی همواره به عنوان یک راهبرد اساسی مورد تاکید مدیران ارشد کشور بوده است.
 • روش هایی برای موفقیت در کسب و کار

  روش هایی برای موفقیت در کسب و کار

 • چگونه رزومه ای حرفه ای باید نوشت، بایدها و نبایدها

  چگونه رزومه ای حرفه ای باید نوشت، بایدها و نبایدها

 • شاغلان بیکار

  شاغلان بیکار